Novi zavjet
Vrati na kategoriju Novi zavjet

12 Poslanica Kološanima

Poslanica Kološanima

1
1 Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i naš brat Timotej,
2 svetima i vjernoj braći u Kristu koja su u Kolossi: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.
3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega, Isusa Krista, svagda moleći za vas,
4 jer smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju imate prema svima svetima,
5 za nadu koja je pohranjena za vas na nebu, o kojoj ste već čuli u riječi istine evanđelja,
6 koje je došlo k vama, kao i u sav svijet, i plod donosi i u vama od dana kada ste čuli za nj i upoznali milost Božju u istini,
7 kako ste i naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama, koji je vjeran Kristov poslužitelj za vas,
8 koji nas je i izvijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
9 Zbog toga se i mi, od dana kada smo to čuli, ne prestajemo za vas moliti i iskati da se ispunite spoznajom Njegove volje u svoj mudrosti i duhovnom razumijevanju;
10 da biste hodili dostojno Gospodina i u svemu mu ugodili donoseći plod u svakom dobrom djelu i rastući u spoznaji Boga,
11 osnaženi svom snagom po sili njegove slave, za svaku postojanost i strpljivost s radošću.
12 Zahvaljujemo Ocu, koji nas je osposobio da budemo dionicima u baštini svetih u svjetlu,
13 koji nas je izbavio od vlasti tame i prenio nas u kraljevstvo Sina svoje ljubavi,
14 u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, to jest oproštenje grijehâ,
15 koji je slika nevidljivoga Boga, prvorođenac svakoga stvorenja,
16 jer je po njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno,
17 i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu.
18 On je i glava tijela, crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih; da u svemu ima prvenstvo.
19 Jer svidjelo se Ocu u njemu nastaniti svu puninu
20 i po njemu pomiriti sa sobom sve, ostvarivši po njemu mir krvlju njegova križa, bilo ono na zemlji ili ono na nebu.
21 I vas, koji nekoć bijaste zlim djelima otuđeni i neprijatelji svojim razumom, sada je izmirio
22 u njegovu zemaljskom tijelu putem smrti da vas privede pred sebe svete, bez mane i besprigovorne:
23 ako nastavite u vjeri utemeljeni i učvršćeni, neodvojivi od nade evanđelja, koje ste čuli, koje bî propovijedano svakom stvorenju koje je pod nebom, a kojega sam ja, Pavao, učinjen poslužiteljem.
24 Radujem se sada u svojim patnjama za vas i na svome tijelu dopunjujem ono što preostaje Kristovim mukama za njegovo tijelo, koje je crkva,
25 kojoj sam ja učinjen poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas: ispuniti riječ Božju;
26 tajnu skrivenu od vjekova i od naraštajâ, ali sada očitovanu njegovim svetima,
27 kojima je Bog htio obznaniti što je bogatstvo slave te tajne među poganima, to jest Krist u vama, nada slave.
28 Njega mi navješćujemo opominjući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svoj mudrosti, da bismo svakog čovjeka predstavili savršena u Kristu Isusu.
29 Za to se i ja trudim boreći se njegovom djelotvornošću koja moćno djeluje u meni.

2
1 Jer htio bih da znate kako veliku borbu podnosim za vas, i za one u Laodiceji, i za sve koji god nisu u tijelu vidjeli moje lice;
2 da se utješe njihova srca, povezana u ljubavi, do svega bogatstvu punine shvaćanja, do spoznaje tajne Boga, i Oca, i Krista,
3 u kome su skrivena sva bogatstva mudrosti i znanja.
4 A to govorim zato da vas ne bi netko prevario zavodljivim riječima.
5 Jer iako sam tijelom nenazočan, u duhu sam ipak s vama i s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.
6 Stoga, kao što ste primili Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu hodite:
7 ukorijenjeni i nazidani u njemu, i učvršćeni u vjeri, kao što bijaste poučeni, obilujući u njoj sa zahvaljivanjem.
8 Pazite da vas netko ne zarobi filozofijom i ispraznom prijevarom, po ljudskoj predaji, po počélima svijeta, a ne po Kristu.
9 Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva.
10 I vi ste potpuni u njemu, koji je Glava svakog vrhovništva i vlasti.
11 U njemu ste i obrezani nerukotvorenim obrezanjem, u odlaganju tijela putenih grijeha obrezanjem Kristovim:
12 ukopani ste s njim u krštenju, u kojemu ste i suuskrsli putem vjere djelotvorne snage Boga, koji ga je uskrisio od mrtvih.
13 I vas, koji bijaste mrtvi u svojim grijesima i neobrezanosti svoga tijela, oživio je on zajedno s njim, milostivo vam oprostivši sve prijestupe;
14 izbrisao je nama protivnu zadužnicu s odredbama, koja bijaše protiv nas, i uklonio je s puta pribivši je na križ.
15 Razoružavši vrhovništva i vlasti, javno ih je pokazao, proslavivši u tome pobjedu nad njima.
16 Neka vas, stoga, nitko ne osuđuje zbog jela ili pića, ili u pogledu nekog blagdana, ili mlađaka, ili subotâ,
17 koje su samo sjena onoga što ima doći, a tijelo je Kristovo.
18 Neka vas nitko prijevarno ne zakida za vašu nagradu svojevoljnom poniznošću i štovanjem anđelâ zadirući u ono što nije vidio, isprazno se nadimljući svojim tjelesnim razumom
19 i ne držeći se čvrsto glave, od koje sve tijelo zglobovima i svezama opskrbljivano i zajedno povezano raste rastom Božjim.
20 Ako ste, dakle, umrli s Kristom počélima svijeta, zašto se, kao da još živite u svijetu, podlažete propisima:
21 (Ne diraj; ne kušaj; ne dotiči;
22 koji će svi uporabom propasti) po zapovijedima i naucima ljudskim?
23 koji imaju samo izgled mudrosti u samovoljnu štovanju, poniznosti i zanemarivanju tijela, no uopće nisu na čast, nego za udovoljavanje tijelu.

3
1 Ako ste, dakle, s Kristom uskrsli, tražite ono što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu.
2 Za onime što je gore težite, ne za ovime na zemlji:
3 jer umrli ste i život vaš skriven je s Kristom u Bogu.
4 Kada se pojavi Krist, život naš, tada ćete se i vi pojaviti s njim u slavi.
5 Umrtvite, stoga, svoje udove koji su na zemlji: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu, što je idolopoklonstvo,
6 zbog čega dolazi gnjev Božji na djecu neposlušnosti,
7 u čemu ste i vi hodili nekoć kada ste u tome živjeli.
8 Ali sada i vi odložite sve ovo: gnjev, srdžba, opakost, huljenje, prostota van iz vaših usta.
9 Ne lažite jedan drugome, budući da ste svukli staroga čovjeka s njegovim djelima
10 i odjenuli se u novoga koji se obnavlja u spoznaji prema slici onoga koji ga je stvorio,
11 gdje nema više ni Grka ni Židova, obrezanja ni neobrezanja, barbara, Skita, roba ni slobodnoga, nego je sve i u svima Krist.
12 Odjenite se, stoga, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdno suosjećanje, ljubaznost, poniznost uma, krotkost, strpljivost,
13 podnoseći jedni druge i opraštajući jedan drugomu ako tko ima pritužbu na koga: kao što je Krist oprostio vama, tako i vi.
14 A povrh svega toga odjenite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
15 I neka u vašim srcima vlada mir Božji, na koji ste i pozvani u jednome tijelu; i zahvalni budite.
16 Riječ Kristova neka izobilno prebiva u vama u svoj mudrosti: poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama pjevajući s milošću u svojim srcima Gospodinu.
17 I što god činite riječju ili djelom, sve činite u imenu Gospodina Isusa zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu.
18 Žene, pokoravajte se vlastitim muževima kao što dolikuje u Gospodinu.
19 Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.
20 Djeco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer je to ugodno Gospodinu.
21 Očevi, ne razdražujte svoju djecu da se ne obeshrabre.
22 Sluge, slušajte u svemu svoje gospodare po tijelu; ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, bojeći se Boga:
23 i što god činite, zdušno to činite kao Gospodinu, a ne ljudima,
24 znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu baštine; jer Gospodinu Kristu služite.
25 A onaj tko čini nepravdu, primit će za ono što je nepravedno učinio; i nema pristranosti.

4
1 Gospodari, dajte svojim slugama ono što je pravedno i pošteno, znajući da i vi imate Gospodara u nebu.
2 U molitvi ustrajte, i bdijte u njoj sa zahvaljivanjem
3 moleći i za nas, da nam Bog otvori vrata izražavanja, da govorimo tajnu Kristovu, zbog koje i jesam okovan;
4 da je očitujem govoreći kako treba.
5 Mudro hodite u odnosu na one koji su vani, iskupljujući vrijeme.
6 Govor vaš neka uvijek bude ljubazan, solju začinjen, da znate svakome odgovoriti kako treba.
7 A o meni će vam sve obznaniti Tihik, koji je ljubljeni brat i vjeran poslužitelj i susluga u Gospodinu,
8 koga sam poslao k vama upravo stoga da sazna kako ste i da ohrabri vaša srca,
9 s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je jedan od vas. Oni će vam obznaniti sve što se radi ovdje.
10 Pozdravlja vas Aristarh, moj suuznik, i Marko, Barnabin nećak (o kome ste primili naredbe: ako dođe k vama, primite ga)
11 i Isus, zvani Just, koji su iz obrezanja. Oni su moji jedini suradnici za kraljevstvo Božje koji su mi bili na utjehu.
12 Pozdravlja vas Epafra, koji je jedan od vas, sluga Kristov. On se uvijek gorljivo trudi za vas u molitvama da se održite savršeni i potpuni u svoj volji Božjoj.
13 Jer svjedočim za njega da ima veliku revnost za vas, i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.
14 Pozdravljaju vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.
15 Pozdravite braću koja su u Laodiceji, i Nimfa i crkvu koja je u njegovoj kući.
16 A kada se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u crkvi Laodicejaca; i da vi pročitate poslanicu iz Laodiceje.
17 I recite Arhipu: “Pazi na službu koju si primio u Gospodinu, da je ispuniš.”
18 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Sjećajte se mojih okova. Milost neka je s vama. Amen.


Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće