Načela vjerovanja
Vrati na kategoriju O nama

Načela vjerovanja

Načela vjerovanja


1) Temelj naše vjere je Sveto pismo, Biblija. Vjerujemo da je ona od Boga nadahnuta i da do svršetka svijeta ostaje kao jedino potpuno i konačno otkrivenje Božje volje čovjeku. Ona je središte kršćanskog zajedništva i vrhovno mjerilo po kojemu se prosuđuje svaki ljudski postupak, vjerovanje i mišljenje.
Biblija je sastavljena od šezdeset i šest knjiga, od Postanka do Otkrivenja, i ona ne samo da sadrži i prenosi Božje riječi, nego je u potpunosti Božja riječ. Do danas je sačuvana u Mazoretskom tekstu Starog zavjeta i u Prihvaćenom tekstu Novog zavjeta, to jest u ispravnim prijepisima i prijevodima koji se temelje na ta dva teksta.
Vjerujemo da su knjige Biblije napisane po nadahnuću, to jest da su ih napisali sveti Božji ljudi vođeni Svetim Duhom, i to na takav način da su njihovi spisi nadnaravno i doslovno nadahnuti i bez greške.

2) Vjerujemo da postoji samo jedan živi i istinski Bog, Stvoritelj i vrhovni vladar neba i Zemlje, neizrecivo svet i dostojan svake moguće časti, uzdanja i ljubavi. U jedinstvu Božanstva su tri osobe, Otac, Sin i Duh Sveti, jednaki u svakoj božanskoj savršenosti, koji u veličanstvenom djelu otkupljenja djeluju na različit način, no u savršenom međusobnom skladu.

3) Božji Sin, Gospodin Isus Krist, jednak je s Bogom Ocem i iste naravi kao i On.

4) Duh Sveti je božanska osoba jednaka s Bogom Ocem i Bogom Sinom i iste je naravi s njima. On je bio djelatan u stvaranju, uvjerava čovjeka u to da je grešan, naviješta mu osudu i dovodi ga do pokajanja i obraćenja. On svjedoči istinu Evanđelja putem propovijedanja i svjedočenja, posreduje pri novom rođenju te pečati vjernika, osposobljava ga, vodi, naučava, svjedoči, posvećuje i pomaže mu.

5) Sotona ili đavao stvoren je kao sveti Božji anđeo Svjetlonoša (Lucifer) i uživao je nebeske počasti, no zbog oholosti i želje da bude jednak Svevišnjem pao je i za sobom povukao mnoštvo anđela. Sada je zloćudan knez moći zraka i nesveti bog ovoga svijeta. Najveći je čovjekov iskušavatelj, neprijatelj Boga i Njegova Krista, optužitelj svetih, začetnik svih lažnih religija i vjerovanja, antikristov gospodar i autor sila tame; no osuđen je na konačan poraz od ruke Sina Božjega i na vječnu pravednu kaznu u paklu, mjestu pripravljenom za njega i njegove anđele.

6) Izvješće o stvaranju zapisano u Knjizi Postanka prihvaćamo doslovno, a ne alegorijski ili slikovito. Vjerujemo da je čovjek stvoren na Božju sliku i priliku i da njegovo stvaranje i razvoj nije stvar evolucije, to jest postupnog razvoja iz nižih u više oblike tijekom neutvrđeno dugog vremenskog razdoblja. Vjerujemo da je sav biljni i životinjski svijet Bog stvorio izravno i utvrdio zakon da se trebaju razmnožavati svako po svojoj vrsti.

7) Vjerujemo da je čovjek stvoren nedužan, ali je svojevoljno sagriješio i izgubio svoje bezgrešno stanje i sreću, zbog čega je sada svako ljudsko biće grešno, no ne prisilno, nego po vlastitom izboru. Stoga je pod pravednom osudom i bez ikakva izgovora.

8) Vjerujemo da je Isusa Krista na čudesan način začeo Sveti Duh, da ga je rodila djevica Marija i da je On ujedno Sin Božji i Bog Sin.

9) Vjerujemo da se grešnik spašava isključivo Božjom milošću, na temelju prolivene krvi Sina Božjega, koji je po Očevoj odredbi dragovoljno uzeo na sebe našu narav, no bez ikakva grijeha, te pokorno održao Božji zakon i svojom prolivenom krvlju u potpunosti kao naš zastupnik okajao naše grijehe. Vjerujemo da On okajanje nije izvršio zato da nam svojom smrću dade primjer mučenika, nego je dragovoljno zamijenio grešnika u osudi te pravedan umro za nepravedne noseći naše grijehe na križu. Vjerujemo da je za nas podnio muku, smrt i pakao te nakon tri dana uskrsnuo i da je sada ustoličen u Nebu, gdje nas zagovara pred nebeskim Ocem.

10) Vjerujemo da se grešnik, kako bi bio spašen, mora nanovo roditi, to jest postati novo stvorenje u Kristu Isusu. Novo rođenje se zbiva trenutno i nije ishod postupnog razvoja, a nanovo rođena osoba premještena je s puta propasti u kraljevstvo Sina Božje ljubavi, učinjena dionikom božanske naravi i primila vječan život kao nezaslužen i besplatan Božji dar. Novo rođenje iskazuje se svetim plodovima pokajanja, vjere i novog načina života.

11) Vjerujemo da Bog spašava i opravdava čovjeka vjerom Kristovom, to jest da su i milost i vjera Njegov dar, i da je blagoslov spasenja Evanđeljem besplatno ponuđen svakome te da je dužnost svakog ljudskog bića da spasenje u pokajanju prihvati vjerom. Spasenje grešnika ne sprečava ništa osim njegove urođene izopačenosti i svojevoljnog odbacivanja Evanđelja, zbog čega ostaje na putu propasti i odlazi u vječno prokletstvo.

12) Vjerujemo da je najveći blagoslov koji donosi Evanđelje to što čovjek može vjerovati u Njega na opravdanje. Opravdanje uključuje oproštenje grijehâ i dar vječnoga života na načelu pravednosti. Opravdanje ne primamo na temelju ikakvih pravednih djela koja smo mi učinili, nego nam se ono pripisuje isključivo po vjeri u Otkupiteljevu prolivenu krv.

13) Vjerujemo da su pokajanje i vjera nerazdvojive milosti koje u naše duše donosi životvorni Božji Duh i po njima se – duboko uvjereni u svoju krivnju, opasnost u kojoj se nalazimo, u svoju bespomoćnost i u to da je put spasenja jedino po Kristu – obraćamo Bogu s iskrenom skrušenošću, priznanjem i smjernom molitvom za milost primajući svim srcem Gospodina Isusa Krista i priznajući ga za svog jedinog i svedostatnog Spasitelja.

14) Vjerujemo da je crkva zajednica krštenih vjernika povezanih istom vjerom i zajedništvom u Evanđelju, stup i temelj istine i promicateljica božanske i vječne milosti. Njezini službenici su pastiri ili starješine, čija su svojstva, zahtjevi i dužnosti jasno iskazani u Pismu. Vjerujemo da je poslanje crkve opisano u Velikom poslanju: činiti druge učenicima, izgrađivati crkvu i poučavati vjernike. Držimo da crkva, kao mjesna zajednica vjernika, ima potpuno pravo na samoupravljanje i treba biti slobodna od ikakva utjecaja bilo kakve hijerarhije pojedinaca ili organizacija. Njezin jedan jedini nadzornik i upravitelj je Isus Krist, i to putem Svetoga Duha. U skladu s Pismom, istinske crkve surađuju jedna s drugom u borbi za pravu vjeru i promicanje Evanđelja. Svaka pojedina crkva samostalno prosuđuje mjere i načine zajedničkog djelovanja, a u pogledu sudjelovanja odlučujuća je volja mjesne crkve.

15) Vjerujemo da se krštenje obavlja uranjanjem vjernika, i to u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, po ovlasti mjesne crkve, i da je ono preduvjet za primanje povlastica i za sudjelovanje u Gospodnjoj večeri, tijekom koje članovi crkve uzimaju kruh i vino i zajednički se prisjećaju Kristove ljubavi iskazane Njegovom smrću. Gospodnjoj večeri uvijek prethodi ozbiljno preispitivanje.

16) Vjerujemo da istinske vjernike Krist čuva do kraja i da ih nitko i ništa ne može odvojiti od Njegove ljubavi, da ih snaga Božja po vjeri čuva za vječno spasenje.

17) Vjerujemo da je Bog odredio i tri osnovna oblika zajedništva: 1) dom, 2) crkvu i 3) državu. Svaka osoba podložna je tim autoritetima, ali svi su (uključujući i te autoritete) odgovorni Bogu i upravljani Njegovom riječju. Bog je svakoj od tih ustanova dao osobitu biblijsku odgovornost i uskladio njihove odgovornosti s uvjetom da nijedna od njih nema pravo narušavati prava druge. Dom, crkva i država su ravnopravne i suverene u odnosu na odgovornosti koje im je u Bibliji propisao Bog. S tim uvjerenjem priznajemo autoritet državnih vlasti.

18) Vjerujemo da je Gospodin Isus Krist tjelesno uskrsnuo "treći dan, prema Pismima", da je samo On naš "milosrdan i vjeran Veliki svećenik u onome što se odnosi na Boga"; da će taj "Isus, koji je od vas uzet na nebo, doći na isti način kao što ste ga vidjeli da odlazi na nebo" – tjelesno, osobo i vidljivo – da će "najprije uskrsnuti mrtvi u Kristu", a da će živući sveti "svi izmijeniti; u trenutku, u tren oka, na posljednju trublju".

 


 

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće