Pitali ste?
Vrati na kategoriju Pitali ste?

PISMO JEHOVINE SVJEDOKINJE ANE

Poštovani,
Trebalo mi je malo vremena za pročitati tekst “O Prihvaćenom tekstu Novog zavjeta”, jer je poprilično dug. S mnogim dijelovima teksta se slažem, osim sa subjektivnim i neprofesionalnim ocjenjivanjem prevoda Novi Svijet, koji se u toj publikaciji naziva “perverznim i od zloglasnih Jehovinih svjedoka”, što je jako ružno i napisano pod očitim utjecajem predrasuda. Žao mi je što je jedini razlog zašto se smatra nekompetentnim što se prevoditelji nisu željeli potpisati, ne zbog nestručnosti jer su to itekako školovani ljudi (neke osobno i poznajem) već isključivo jer slava za Bibliju pripada samo našem Stvoritelju.
Inače svakako naravno čovjek treba biti jako oprezan jer ljudi pod utjecajem svojih dojmova i svojih uvjerenja ponekad prilagođavaju svoje vjerovanje već naučenoj tradiciji.
Mnoga biblijska društva i kritičari smatraju Novi svijet prijevod jednim od najboljih prijevoda jer su ga stvarno objektivno istražili a nisu dopustili da predrasude utječu na njih.

Pozdrav od srca,
Ana iz Splita

Gospođa Ana se, vidim, zgraža zbog, kao što kaže, mog “subjektivnog i neprofesionalnog ocjenjivanja prevoda Novi svijet”, na što moram odgovoriti da moje mišljenje nije subjektivno – a pogotovo ne neprofesionalno – jer već više od četvrt stoljeća radim profesionalno kao prevoditelj i iza mene je mnoštvo prijevoda kršćanskih knjiga, od kojih je najznačajniji prijevod cjelokupne Biblije na hrvatski jezik. Što se tiče subjektivnosti, moje mišljenje o spomenutom prijevodu dijeli svatko tko se imalo razumije u Bibliju, biblijske jezike i prijevode. Dakle, ne pišem pod utjecajem predrasuda, nego iz prve ruke, jer dobro poznajem Bibliju i što su od nje napravili samozvani “Jehovini svjedoci”, kao što poznajem i njihove pogubne doktrine – koje nitko prije njihova nastanka, koncem devetnaestoga stoljeća, nije naučavao (osim možda pokoje gnostičke sljedbe). Da su na zlu glasu, složit će se gotovo svatko iz kršćanskih i iz nekršćanskih krugova. To ne znači da su oni loši kao ljudi, nego da se, što se tiče pristupa nevjernicima, služe nametljivim i odbojnim načinima vrbovanja ljudi, a što se tiče vjernika, da promiču lažan i iskrivljen nauk (doktrinu).

Nije li poguban nauk ograničiti novo rođenje na samo 144,000 tisuće ljudi i ljude odvraćati od njega, kad je Gospodin Isus Krist rekao: “Ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje” (Ivan 3,3) – to jest ne može biti spašen! Zamjenica “tko” nije isključiva da bi se odnosila samo na neke ljude, nego na svakog čovjeka. No oni ne pozivaju ljude k Gospodinu Isusu Kristu da se pokaju i nanovo rode, jer ni sami nisu osobno upoznali Gospodina Isusa Krista ni doživjeli novo rođenje, nego ih pozivaju na pristupanje svojoj organizaciji – što je glavni uvjet da budu “Božja djeca”.

Nije li pogubno to što Jehovini svjedoci tvrde da Gospodin Isus Krist nije Bog, kada je On sâm nevjernim Židovima rekao: “Ako ne vjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima” (Ivan 8,24). No pogledajmo kako su to preveli spomenuti “itekako školovani ljudi”: “Jer ako ne vjerujete da sam ja ono što kažem da jesam, umrijet ćete u svojim grijesima” (Novi svijet, str. 1360).

Ista jednostavna fraza koju su oni preveli s “ja sam ono što kažem da jesam” (na grčkome “ego eimi”, što doslovno znači “ja jesam”), malo kasnije, u 58. retku istoga poglavlja, prevedena je s “ja sam postojao” (Novi svijet, str. 1361). Zar se to naziva prijevodom? Nije li to neprofesionalno i subjektivno? Ili je to nešto mnogo, mnogo gore i pogubnije – dodavanje Božjoj riječi! Jer, gle, ego eimi su dvije riječi, a prijevod Novi svijet ih u navedenom retku upotrebljava sedam! (Osim toga, kako to da najprije veli “ja sam ono što kažem da jesam”, što je sadašnje glagolsko vrijeme, a kasnije istu frazu prebacuje u prošlo svršeno vrijeme “ja sam postojao”?)

Ista fraza, dva različita značenja – samo da bi se izbjegla istina jasne i jednostavne Gospodinove tvrdnje da je On “Ja jesam” (Jahve). Ne treba ni spomenuti da se tu Gospodin Isus Krist za sebe poslužio Božjim imenom, jer su Židovi to upravo tako shvatili pa su zbog toga pograbili kamenje da ga kamenuju. U jednoj drugoj prigodi kada su ga htjeli kamenovati rekli su: “Zbog dobroga te djela ne kamenujemo, nego zbog hule; i zato što se ti, premda si čovjek, praviš Bogom” (Ivan 10,33).

A gle ovo. Pismo jasno veli da se Bog utjelovio u Gospodinu Isusu Kristu: “A neosporno je velika tajna pobožnosti: Bog bijaše očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđelâ, propovijedan poganima, vjerovan u svijetu, primljen u slavu” (1. Timoteju 3,16); no Novi svijet veli samo: “On se pojavio u tijelu ...”, to jest Krist se pojavio. Na taj način prijevod Novi svijet poništava životno važnu činjenicu da je Gospodin bio utjelovljeni Bog.

Neću dalje o tome, iako ima više mjesta iz kojih se može iščitati da je Gospodin Isus Krist Bog. Samo ću još spomenuti katastrofalan “prijevod” Ivana 1,1. U Novom svijetu je to: “U početku bila je Riječ i Riječ je bila kod Boga i Riječ je bila bog.”

Doslovan prijevod (koji je moguć čak i u pogledu glagolskih vremena) glasi: “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog” (Ivan 1,1), no njihova inačica toga retka potječe od spiritista Grebera, koji je prvi u Ivanu 1,1 imenicu “Bog” napisao malim početnim slovom. Njegovim su se prijevodom Novog zavjeta Jehovini svjedoci dugo služili, iako su dobro znali da je taj čovjek, bivši katolički svećenik, spiritist.

“Svjedoci” su izmijenili Bibliju kako bi bila u skladu s njihovom zastranjelom teologijom.

Organizacija Watchtower Society (Kula stražara) tvrdi da je njihov “prijevod Svetog pisma (NWT) načinjen izravno iz hebrejskog, aramejskog i grčkog u suvremeni engleski od strane povjerenstva pomazanih Jehovinih svjedoka”. New World Translation (Novi svijet) je anonimno djelo, no “New World Bible Translation Committee” (Povjerenstvo za prijevod Biblije Novi svijet) i Jehovini svjedoci tvrde da je anonimnost na mjestu, zato da bi sva zasluga išla Bogu. Naravno, dodatna korist od toga je da su prevoditelji očuvani od odgovornosti za svoje pogreške, a pravi stručnjaci spriječeni u tome da provjere njihove akademske vjerodajnice.

Prijevod Novi svijet je jedinstven po tome što je to prvo namjerno sustavno nastojanje da se Biblija uredi i preuredi za osobitu svrhu, to jest da bude u skladu s naukom neke skupine. Jehovini svjedoci su uvidjeli da se njihova vjerovanja protive Pismu pa su, umjesto da svoja vjerovanja usklade s Pismom, izmijenili Pismo da se slaže s njihovim vjerovanjima. “New World Bible Translation Committee” je prošao Biblijom i izmijenio svaki redak koji se nije slagao s teologijom Jehovinih svjedoka. To je očigledno u činjenici što su, kako su jedno za drugim izdavana nova izdanja Novoga svijeta, dodatno mijenjani neki tekstovi. Primjerice, kako su biblijski kršćani nastavljali isticati retke koji jasno ukazuju na Kristovo božanstvo, Kula stražara je izdavala nova izdanja Novoga svijeta gdje su ti redci bili izmijenjeni.

Mnogi Jehovini svjedoci će ti reći da svoj nauk izvode iz Biblije i samo iz Biblije. U stvari, svoje nauke oni izvode iz onoga što o Bibliji govori Kula stražara (Watchtower Society), to jest vodstvo njihove organizacije. Ako neki Jehovin svjedok veli da svoju teologiju uči jedino putem čitanja Biblije, tada se protivi Kuli stražari, koja tvrdi da to nije moguće: “Suočimo se s činjenicom da, bez obzira koliko mnogo mi čitali Bibliju, nikada ne bismo mogli sami saznati istinu. Ne bismo otkrili istinu u pogledu Jehove, njegovih nakana i značajkâ, značenja i važnosti njegova imena, Kraljevstva, Isusove otkupnine, razlike između Božje organizacije i Sotonine, niti zašto je Bog dopustio zlo” (Watchtower, 1. prosinca 1990. godine, str. 19).

“Tako je Biblija knjiga organizacije i pripada kršćanskoj zajednici kao organizaciji, a ne pojedincima, bez obzira koliko iskreno oni vjerovali da mogu tumačiti Bibliju” (Watchtower, 1. listopada 1967. godine, str. 587).

Uz to, Kula stražara govori da samo njezina organizacija razumije Bibliju: “Jedino ova organizacija djeluje za Jehovinu nakanu i na njegovu slavu. Jedino njoj Božja Sveta Riječ, Biblija, nije zapečaćena knjiga” (Watchtower, 1. srpnja 1973. godine, str. 402).

“Svi koji žele razumjeti Bibliju trebaju poštovati to da se ‘raznolika mudrost Božja’ može upoznati jedino putem Jehovina kanala komunikacije, vjernog i razboritog sluge” (Watchtower, 1. listopada 1994. godine, str. 8).

Stoga nijedna tvrdnja koju Jehovini svjedoci nude nije plod njihova razumijevanja Biblije, nego njezina tumačenja primljenog od Kule stražare (Watchtower Society). No može li se Kuli stražari vjerovati, osobito nakon što je  prošlom stoljeću iznijela tolika lažna proročanstva? Lako je provjeriti da je Kristov dolazak na Zemlju i svršetak svijeta proricala za 1914., 1915., 1917. i 1925. godinu, no Krist još uvijek nije došao.

Kula stražara veli da bi onaj koji Bibliju čita sâm, mogao postati trinitarijanac, to jest povjerovati u Trojstvo: “S vremena na vrijeme u redovima Jehovina naroda ponikli su oni koji ... vele da je dovoljno čitati isključivo Bibliju, bilo nasamo, bilo u manjim skupinama u domu. No, začudo, takvim čitanjem Biblije vratili su se izravno odmetničkim naucima (doktrinama) koje su komentari kršćanskoga klera naučavali prije stotinu godina ...” (Watchtower, 15. kolovoza 1981. godine).

Koji su to nauci od prije stotinu godina? Pa, naravno, prije svega nauk o Trojstvu.

Očigledno je da Kula stražara svojim članovima govori što trebaju vjerovati. Iz posljednjeg navoda može se iščitati da Biblija naučava Trojstvo, jer je to ono što ćemo zaključiti ako, jednostavno, čitamo Bibliju bez toga da našim mislima upravlja Kula stražara.

I za kraj, gospođa Ana veli da “mnoga biblijska društva i kritičari smatraju Novi Svijet prijevod jednim od najboljih prijevoda jer su ga stvarno objektivno istražili a nisu dopustili da predrasude utječu na njih.”

Malo sam istražio tu tvrdnju i otkrio da je istina upravo suprotno i da se oni koji nešto znače u pogledu biblijskih prijevoda, gnušaju te verzije. Prosudbu koju iznosi gospođa moguće je naći isključivo u literaturi Kule stražare.

To što sam napisao pomalo je oštro, ali istina je mnogo surovija negoli sam to prikazao u ovom kratkom osvrtu. Primjerice, zaprepastio sam se kada sam u komentaru Otkrivenja 11 Jehovinih svjedoka (Otkrivenje, Blizu je njegov veličanstveni vrhunac!) pročitao stravično priznanje da su Jehovini svjedoci skakavci iz bezdana! Na 148. stranici te knjige (mogu dodati skenirane stranice) vele da je “njihov Kralj anđeo bezdana”, koji se “na hebrejskom zvao Abadon (što znači uništenje), a na grčkom se zvao Apolion (što znači uništavatelj)!

Pritom je na svršetku poglavlja Gospodin Isus nazvan “anđelom bezdana” (koji kao zvijezda “pade s neba na zemlju”; Otkrivenje 9,1) i “Uništavateljem”. Tko god zna nešto malo o hinduizmu, to će ga odmah podsjetiti na demona-boga Šivu, koji se službeno naziva: Šiva upropastitelj ili Šiva uništavatelj.

Nije li “anđeo bezdana” pali anđeo Sotona ili neki od njegovih palih anđela? Jer Gospodin Isus je uzvišeni Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, Jaganjac Božji, Emanuel – Bog s nama (Izaija 7,15), “Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez Mira” (Izaija 9,6)! Amen!

Ivan Vrtarić


Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće