Pitali ste?
Vrati na kategoriju Pitali ste?

ISUS KRIST JE GOSPODAR

ISUS KRIST JE GOSPODAR

... jer će svaki jezik priznati Isusa kao Gospodara.

Neke svjetske religije promatraju planet zemlju kao bojište vječne borbe dobra i zla. Iz njihove perspektive te su dvije suprotstavljene sile podjednake jakosti i nitko ne zna kakav će biti ishod borbe.

Međutim, kršćanstvo drugačije promatra sukob dobra i zla jer znamo da je Isus Krist već pobijedio u tom ratu (Ivan 16,33). U Otkrivenju 19:16 čitamo: "Na svom ogrtaču, na boku, nosi napisano ime: Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.” U  Filipljanma 2,10-11 piše: "da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna - na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus i Krist!” 

Nama koji vjerujemo u Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja nije upitno tko je pobjednik... jer će svaki jezik priznati Isusa kao Gospodara.

I) Pitanje od presudne važnosti

(1) Isus Krist je Gospodin. To je neosporno. No je li on naš Spasitelj i Gospodar našeg života? To je pitanje od presudne važnosti.

(2) Znaju li ljudi po našemu ponašanju da je Isus naš Spasitelj i Gospodar? Mogu li drugi vidjeti po našem karakteru, predanju i poslušnosti Božjoj riječi kako nam je cijeli život usmjeren na upoznavanje Krista i služenje njegovu kraljevstvu? Pokazuju li naša djela, naši stavovi i način na koji se odnosimo prema drugima - da smo zbilja predani Isusu Kristu.

(3) U Rimljanima 14,7-12 čitamo o autoritetu Isusa Krista u našem životu -"Jer nitko od nas ne živi sebi i nitko sebi ne umire. Ako, dakle, živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo, Gospodinovi smo. Jer zato je Krist i umro i uskrsnuo, i oživio, da bude Gospodar i mrtvih i živih. A ti, zašto sudiš brata svojega? ili zašto ti prezireš brata svojega? jer svi ćemo stajati pred sudištem Kristovim. Jer je pisano: “ ‘Tako mi života,’ govori Gospodin, ‘prignut će se preda mnom svako koljeno i svaki će se jezik ispovjediti Bogu.’" Tako će tada svaki od nas za sebe dati račun Bogu.

U cijelom NZ Isus se prikazuje kao Gospodin. Na taj način pisci NZ svjedoče kako ga priznaju kao Gospodina i Vladara svega stvorenja.

(4) Isus Krist je Gospodin, priznavali mi to ili ne, vjerovali mu to ili ne. Tragično je da mnogi ljudi danas govore kako je Isus njihov Gospodin, ali ne pružaju nikakve dokaze za to u svome životu.

II) Značenje Isusova gospodstva

(1) Kada razmišljamo o Isusu kao Gospodinu, što točno mislimo (razumijemo) pod nazivom Gospodin? Taj naziv označava Isusa Krista kao Kralja i Vladara. On je Vladar i autoritet nad svime i svima.

(2) Isus nije samo Vladar onih koji vjeruju u njega kao Spasitelja, već i cijelog stvorenja. U Kološanima 1,16 -17 stoji zapisano: "Jer je po njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu."

 (3) Sve što postoji - stoji pod autoritetom Isusa Krista. On sve drži zajedno. Sve je pod njegovim autoritetom. To ne znači da svi priznaju Isusa Gospodinom. Ne priznaju ga svi. Ali to ne mijenja na stvari. Istina je nepobitna: Isus Krist Gospodin - apsolutni Gospodar svega (Djela 10,36).

(4) Netko se vjerojatno neće složiti. Možda će reći kako Isus nije gospodar njegova života. No on to ipak jest. Ti to ne želiš priznati i ne želiš mu se predati. Ne želiš ga slušati i slijediti ga... Ipak je On Gospodin, a ti živiš u pobuni...

(5) Istina je kako su svi narodi i vlade pod njegovim autoritetom. Svaki je dom i svaka crkva pod njegovim gospodstvom ("Anđelu crkve u Efezu napiši: Ovo govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici, onaj koji hoda posred sedam zlatnih svijećnjaka" - Otkrivenje 2,1). Svaki pojedinac na zemlji živi pod suverenom Kristovom vlašću. U Hebrejima 2,8 je rečeno za Isusa: "Sve si mu pod noge podložio. A u tome što mu je sve podložio, nije ostavio ništa što mu nije podloženo."

(6) Drugim riječima, svaki je od nas pod Kristovom vlašću, čak i ako to ne priznajemo. Ako to ne priznajemo, onda mu prkosimo i bunimo se protiv njega, borimo se protiv cijelog kraljevstva Božjega, a On je svejedno Vladar unatoč našim ljudskim mišljenjima.

III) Je li Isus Gospodar u našem životu

(1) Sljedeće pitanje koje treba razmotriti jest. Je li Isus Krist Gospodin u našem životu? Ako smo se pouzdali u Isusa kao svoga Spasitelja, vjerojatno smatramo kako je On i Gospodin našeg života. Ipak, pitanje je upravljeno meni i tebi: Je li Isusovo gospodstvo vidljivo onima koji su oko nas - po našem ponašanju?

(2) Rimljanima 14,11-12 kaže: 

"Jer je pisano: “ ‘Tako mi života,’ govori Gospodin, ‘prignut će se preda mnom svako koljeno i svaki će se jezik ispovjediti Bogu.’"Tako će tada svaki od nas za sebe dati račun Bogu."

(3) Svako područje našeg života mora biti pod Kristovim autoritetom, jer ćemo dati račun o tome kako smo provodili svoj život. Možda imaš vlastite planove i kažeš da tu nema mjesta za Krista, njegovo Kraljevstvo, crkvu i naviještanje spasonosnog evanđelja izgubljenim ljudima...

(4) Možda si uvjeren kako si ti jedini autoritet u svome životu pa ti nitko ne može reći kako ćeš živjeti. Ali, ako tako činiš, postaješ sam sebi bog i padaš u idolopoklonstvo. Možda misliš da to nije istina, ali jest.

(5) No postoji samo jedan Bog. Samo jedan Gospodin i Spasitelj, a to je Isus Krist. Ako živiš u namjernoj pobuni ili ravnodušnosti prema njemu i ne poštuješ Božju riječ, to je isto kao da kažeš: 'Ja ću biti sam svoj bog i odbijam pokoriti se Kristu.'

(6) To je idolatrija - svjesna pobuna protiv Božjeg autoriteta. Jednog ćemo dana stati pred Kista i položiti račun za svoj život. Zbog toga je ludo odbaciti Isusov autoritet i biti u pobuni protiv njega. Ne razumno je rogoboriti protiv onoga koji će nas jednoga dana suditi. U 2. Korinćanima 5,10 stoji upozorenje:

"Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki dobije što je kroz svoje tijelo činio, bilo dobri, bilo zlo."

(7) Prisjetimo se odlomaka u Bibliji o Isusovom gospodstvu, a nalazi se u Filipljanima 2,5-11- "Neka u vama bude isto mišljenje koje bijaše i u Kristu Isusu, koji, premda u obličju Boga, nije grabežom smatrao biti jednakim Bogu, nego se sâm toga lišio i uzeo na sebe obličje sluge te postao sličan čovjeku. Našavši se u obličju čovjeka, ponizio se i postao pokoran do smrti, i to smrti na križu.Stoga ga je Bog i preuzvisio i darovao mu ime koje je iznad svakoga imena: da se Isusovu imenu prigne svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića; i da svaki jezik prizna da Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca."

Nikada nije bilo imena jednaka Isusovu! Nikada nije postojao netko tko bi zaslužio više časti, slave i slavljenja. Znamo kako će se jednog dana svi njemu pokloniti i kako će svatko priznati da je Isus Gospodar - na slavu Boga Oca.

(8) Čak će i oni koji odbijaju Isusa spoznati svoju zabludu i uvidjeti da su bili u krivu što su ga odbili kao Gospodara. Kristov će se autoritet priznavati kroz cijelu vječnost...

(9) Stoga je mudro srcem prihvatiti kako Isus Krist nije samo velik mislilac ili učitelj. On je Kralj i Vladar svih stvari koje postoje na nebu i zemlji (Matej 28,18 ; usp. Otkrivenje 1,17-18 - "Kada ga ugledah, padoh mu do nogu kao mrtav. I položi on svoju desnicu na mene govoreći mi: “Ne boj se, ja sam prvi i posljednji, ja sam onaj koji živi; i bijah mrtav, i gle, živ sam zauvijek, amen; i imam ključeve pakla i smrti."

Odbiti autoritet Isusa Krista znači buntovno se odnositi prema njemu. To činimo na razne načine. Na primjer, mnogi tvrde kako je Isus Krist Gospodin njihova života, ali postoje mnoga područja na kojima ga uopće ne slušaju. Možemo li ga namjerno ignorirati u nekom odručju života, a ipak govoriti kako je on naš Gospodin?

(10) Ako vjerujemo u Isusa Krista kao svoga Spasitelja, tada moraju postojati našem životui sigurni dokazi njegova gospodstva. Isus Krist nas nije spasio samo zato da nas izbavi vječne osude; spasio nas je kako bi se kroz nas proslavio. A Isusa Krista slavimo kada mu dopuštamo da bude Gospodar svakog dijela našeg života i da kroz nas ostvaruje svoje vječne nakane.

(11) Zbog čega ne vjernički svijet gleda na crkvu i govori: 'Ako je to kršćanstvo, zaboravi. Imam dovoljno svojih problema i ne moram ih još dodavati.' Oni vide u nama nešto što je u suprotnosti s karakterom Isusa Krista koga priznajemo kao Gospodina. Pogledaj što kaže Isus u Luka 6,46 - "Zašto me zazivate ‘Gospodine, Gospodine’, a ne činite ono što govorim?”; (usp. Matej 7,21-23)" 21“Neće svaki onaj koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je u nebu. Mnogi će mi u onaj dan reći: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali? i u tvoje ime zloduhe izgonili? i u tvoje ime mnoga čudesna djela činili?’ Tada ću im otvoreno reći: ‘Nikada vas nisam poznavao: Idite od mene, vi koji činite bezakonje.’

(12) Služenje Gospodinu Isusu i slavljenje njegova imena nije bavljenje religioznim stvarima. Ono se sastoji u slušanju i poslušnosti njegovoj riječi. Zato Isus spominje ilustraciju o dvojici graditelja koji su sagradili svoje kuće.

Jedan je gradio na pijesku, a drugi na stijeni. Onaj koji je poslušan Isusu, nazvan je mudrim čovjekom koji je sagradio svoju kuću na stijeni, a onaj koji ne izvršuje Isusovu riječ, nazvan je ludim čovjekom koji je sagradio kuću na pijesku.

Poznat je tragičan svršetak onoga koji ne izvršava Kristovu riječ (Matej 7,24-27). Zato kada čovjek jednom spozna istinu i odbaci je - zauvijek će upropastiti kuću svoga života...

(13) A kako je s nama? Slijedimo li vlastite putove i planove, ignorirajući istinu Božje riječi i odupirući se Isusu kao Gospodin svoga života? Želimo li biti sami sebi gospodari? Slijedimo li neke druge gospodare..., ili smo prihvatili Isusa kao svoga jedinog Spasitelja i Gospodara? 

IV) Dokazi da je Isus naš Gospodar

(1) Postoje li ikakvi dokazi da Isus upravlja našim životom? Naravno da postoje. Evo testa po kojem ćemo moći spoznati je li Isus doista naš Gospodar:

(a) Prvi dokaz da je Isus Krist Gospodin našeg života jest - podređivanje vodstvu Duha Svetoga bez mrmljanja i prepirke (Rimljanima 8,14; usp. Galaćanima 5, 16-18)  - "Jer svi oni koje vodi Duh Božji, sinovi su Božji"; Velim, dakle: Hodite u Duhu i nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv Duha i Duh protiv tijela; i to se dvoje jedno drugome protivi, tako da ne možete činiti ono što biste htjeli. Ali ako ste Duhom vođeni, niste pod Zakonom."

* Postoje trenuci u kojima znamo da nam je Isus zapovjedio učiniti nešto - i to odmah. Pa ipak, što činimo? Kažemo - 'Gospodine, a jesi li uzeo u obzir moju situaciju, moje potrebe i moje probleme?'

I tako se počnemo prepirati s njime...

* U svakoj situaciji moramo prepoznati njegov autoritet i njegovu mudrost, bez obzira sviđa li nam se to ili ne. Prihvaćanje Božje riječi nikada ne smije doći u pitanje. Naš je jedini ispravan odgovor - vjerovati Isusu i poslušati njegovu riječ. Nužno je, dakle, potvrdno odgovoriti na vodstvo Božjega Duha u svakoj situaciji.

* Imamo pravo postavljati pitanja, ali moramo odlučiti hoćemo li stvarno prihvatiti Isusa kao svoga Gospodina i slijediti ga u svakoj situaciji, ili ćemo ga priznavati samo kada nam to odgovara, kada nam je to u interesu?

(b) Drugi dokaz da je Isus Gospodar našeg života jest - spremnost slijediti njegovu volju, premda nam nije posve jasno koja je to volja. Ponekad nam Bog ne otkriva svaki detalj svoje volje jednostavno se moramo pouzdati u njega, ali ako inzistiramo na svakom detalju Božjeg plana, to je pobuna protiv njega.

Često molimo: 'Isuse, poslušat ću te ako mi pokažeš kamo me vodiš.' Ali, njega ne možemo ni na što prisiliti. Zato, kada mu postavljamo svoje uvjete, mi zapravo govorimo kako mu ne vjerujemo i kako ne želimo da on kontrolira neko područje u našem životu, jer ga mi želimo kontrolirati.

Međutim, stvarno prihvaćamo njegov autoritet samo ako se predajemo izvršavanju njegove volje, iako mnogo toga ne razumijemo (Rimljanima 8,28). Upamtimo, ako je Krist Vladar sveg stvorenja, ako je sveznajući, svemogući i sveprisutni Gospod, zašto smo onda zabrinuti? Ako je sposoban učiniti bilo što, ako nas ljubi i ako smo uvijek u njegovoj nazočnosti, čega se bojimo?

(c) Treći dokaz po kojoj znamo da je Isus naš Gospodin jest - biti mu na raspolaganju i služiti mu, bez obzira što zahtijevao od mene. Kako ćeš reći da ti je Isus Gospodar ako si odlučio da mu nećeš služiti?! Slijediti Isusa znači predati mu svoj život.

(d) Četvrti dokaz je - udovoljavanje Isusu uvijek ima prednost pred udovoljavanjem drugim ljudima (Galaćanima 1,10)

(e) Peti dokaz je - Isus Gospodar moga života kada prepoznajem kako je ON izvor svih mojih potreba te njemu dolazim kao izvoru. Isusovo gospodstvo mora ukloniti vaše strahove, jer će nam On dati sve što trebamo.

(f) Šesti dokaz - Isus Krist je Gospodin moga života kada prepoznam njegovo vlasništvo nad svime što jesam i što imam... kada spoznam kako je Isus Onaj koji posjeduje sve - sve što postoji.

Sve je pod njegovom upravom. Kada to shvatimo tada počinjemo shvaćati što znači imati Krista kao Gospodara života.

(g) Sedma tvrdnja - Isus je moji Gospodar kada naučim pretvarati teškoće i padove u prilike za rast i preobraženje u njegov lik. Bog koristi sva zbivanja u našu korist, čak i naše teškoće. Zbog toga moramo u životu na sve gledati kao na sredstva kroz koja Bog djeluje.

(h) Konačni i najvažniji dokaz jest - Isus je Gospodar moga života kada znam kako je poznavanje njega postalo moja opsesija (Filipljanima 3,7-11).

Apel:

Pouzdaj se u Gospodina Isusa i neka ti on bude u središtu - tvoja opsesija.

Dopusti mu da bude Gospodar toga života.

Tada ćeš znati kako dostižeš potencijal za koji si stvoren i kako imaš najvrijedniji mogući život - neizrecivo blago u zemaljskoj posudi (2. Korinćanima 4, 7-11).

"A to blago imamo u zemljanim posudama da ta izvanredna snaga bude od Boga, a ne od nas. U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; smeteni, ali ne očajni; progonjeni, ali ne napušteni; oboreni, ali ne uništeni: uvijek umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov očituje u našem tijelu. Jer mi koji živimo, uvijek se smrti predajemo poradi Isusa, da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu."


 

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće