Novi zavjet
Vrati na kategoriju Novi zavjet

16 Druga poslanica Timoteju

Druga poslanica Timoteju

1
1 Pavao, apostol Isusa Krista voljom Božjom, po obećanju života koji je u Kristu Isusu,
2 Timoteju, mom ljubljenom sinu: Milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.
3 Zahvaljujem Bogu, kojemu od svojih predaka služim čiste savjesti, što te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan,
4 istinski žudeći vidjeti te, spominjući se tvojih suza, da se ispunim radošću,
5 dozivajući u sjećanje neprijetvornu vjeru koja je u tebi, koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam da je i u tebi.
6 Zbog toga te podsjećam da raspiruješ dar Božji, koji je u tebi po polaganju mojih ruku.
7 Jer nije nam Bog dao duha strašljivosti, nego snage, ljubavi i razboritosti.
8 Ne stidi se, stoga, svjedočanstva našega Gospodina, ni mene, sužnja njegova, nego imaj udjela u patnjama evanđelja po snazi Boga,
9 koji nas je spasio i pozvao nas svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj nakani i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije postanka svijeta,
10 ali se očitovala sada pojavljivanjem našega Spasitelja, Isusa Krista, koji je uništio smrt i dao da zasvijetli život i besmrtnost po evanđelju,
11 za koje sam ja postavljen propovjednikom, i apostolom, i učiteljem pogana.
12 Zbog toga ovo i trpim; ali se ne stidim: jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on sposoban za onaj dan sačuvati ono što sam mu povjerio.
13 Čvrsto se drži uzora zdravih riječi koje si od mene čuo, u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu.
14 Ono dobro što ti je povjereno čuvaj po Duhu Svetome, koji prebiva u nama.
15 Jer znaš to da su se od mene odvratili svi koji su u Aziji; od njih su Figel i Hermogen.
16 Neka Gospodin podari milosrđem Oneziforov dom, jer me on često krijepio i mojega se lanca nije stidio,
17 nego me, kada je bio u Rimu, brižno potražio i našao.
18 Dao mu Gospodin da nađe Gospodinovo milosrđe u onaj dan; a ti vrlo dobro znaš koliko mi je služio u Efezu.

2
1 Ti, stoga, sine moj, budi jak u milosti koja je u Kristu Isusu;
2 i ono što si od mene čuo među mnogim svjedocima, predaj vjernim ljudima koji će biti sposobni i druge poučiti.
3 Ti se, stoga, zlopati kao dobar vojnik Isusa Krista.
4 Nijedan koji vojuje ne zapleće se u stvari ovoga života, kako bi ugodio onome tko ga je izabrao da bude vojnik.
5 I natječe li se tko, ne ovjenčava se ako se zakonito ne natječe.
6 Poljodjelac koji se trudi treba prvi primiti udio od plodova.
7 Shvati što govorim; i dao ti Gospodin razumijevanje u svemu.
8 Spominji se da je Isus Krist, od sjemena Davidova, uskrsnuo od mrtvih, po mojem evanđelju
9 u kojemu se zlopatim sve do okovâ, kao zločinac; ali riječ Božja nije okovana.
10 Zbog toga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje koje je u Kristu Isusu s vječnom slavom.
11 Vjerodostojna je ova riječ: Jer ako smo zajedno s njime umrli, zajedno s njime ćemo i živjeti;
12 ako trpimo, s njime ćemo vladati; ako ga se odreknemo, i on će se nas odreći;
13 ako mi ne vjerujemo, on svejedno ostaje vjeran: ne može sebe zanijekati.
14 Na to ih podsjećaj zaklinjući ih pred Gospodinom da ne bude rječoborstva, koje nije korisno, nego je na propast slušateljima.
15 Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom, radnik koji se nema čega stidjeti, ispravno razlažući riječ istine.
16 A svjetovnih se i ispraznih brbljarija kloni; jer će oni još više napredovati prema bezbožnosti
17 i riječ njihova će kao rak-rana izjedati: od njih su Himenej i Filet,
18 koji su zastranili u pogledu istine tvrdeći da se uskrsnuće već zbilo pa nekima ruše vjeru.
19 Ipak, temelj Božji stoji čvrsto imajući ovaj pečat: “Poznaje Gospodin one koji su njegovi” i: “Neka odstupi od nepravde svatko tko imenuje ime Kristovo.”
20 A u velikoj kući nema samo zlatnih i srebrnih posuda, nego i drvenih i zemljanih; i jedne su za ono časno, a druge za nečasno.
21 Ako se, stoga, tko očisti od toga, bit će posuda na čast, posvećena i korisna gospodaru, pripravna za svako dobro djelo.
22 I od mladenačkih strasti bježi; ali nasljeduj pravednost, vjeru, ljubav i mir, zajedno s onima koji iz čista srca zazivaju Gospodina.
23 A glupa i neuka propitkivanja odbijaj znajući da rađaju svađama.
24 A sluga se Božji ne treba svađati, nego biti blag prema svim ljudima, sposoban poučavati, strpljiv,
25 u krotkosti preodgajati one koji se protive, ne bi li im Bog možda podario pokajanje da spoznaju istinu
26 i da se otrijezne izvan zamke đavla, koji su u njegovu sužanjstvu po svojoj volji.

3
1 A znaj i to da će u posljednjim danima doći teška vremena;
2 jer će ljudi biti sebeljubivi, pohlepni, hvalisavi, oholi, hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalni, nesveti,
3 bešćutni, nepomirljivi, klevetnici, neobuzdani, goropadni, preziratelji dobrih,
4 izdajnici, brzopleti, bahati, ljubitelji užitaka više negoli ljubitelji Boga:
5 imat će obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Takvih se kloni.
6 Od njih su oni koji se uvlače u kuće i zarobljuju priglupe žene natovarene grijesima, vođene raznovrsnim strastima,
7 koje uvijek uče a nikada ne mogu doći do spoznaje istine.
8 I kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju, tako se i ovi suprotstavljaju istini: ljudi pokvarena uma, odbačeni u pogledu vjere.
9 Ali neće više napredovati, jer će njihovo bezumlje biti svima očito, kao što je bilo i onih.
10 No ti si u potpunosti upoznao moj nauk, način življenja, naum, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost,
11 progonstva, nevolje koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam samo progonstva podnio: ali iz svih me izbavio Gospodin.
12 Jest, i svi oni koji budu živjeli pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni,
13 a zli ljudi i zavodnici napredovat će iz zla u gore zavodeći i biti zavođeni.
14 No ti ostani u onome što si naučio i u što si bio uvjeren, znajući od koga si to naučio
15 i da od djetinjstva poznaješ Sveta pisma, koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu.
16 Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauk, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti:
17 da čovjek Božji bude savršen, posve opremljen za svako dobro djelo.

4
1 Zadužujem te, stoga, pred Bogom, i Gospodinom Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve za dolaska svoga i svojega kraljevstva:
2 Propovijedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme; uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom.
3 Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši;
4 i odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama.
5 Ali ti budan budi u svemu, podnesi nevolje, vrši djelo navjestitelja evanđelja, služenje svoje posve ispuni.
6 Jer ja sam već spreman biti žrtvovan i vrijeme moga odlaska je prispjelo.
7 Dobar boj sam vojevao, utrku sam svoju dovršio, vjeru sačuvao:
8 stoga mi je pripravljen vijenac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedan sudac; i ne samo meni, nego svima onima koji ljube njegov dolazak.
9 Nastoj što prije doći k meni;
10 jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun, Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.
11 Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi ga sa sobom, jer mi je koristan za posluživanje.
12 Tihika sam poslao u Efez.
13 Kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa, donesi kad budeš dolazio; i knjige, osobito pergamente.
14 Aleksandar, kovač, nanio mi je mnogo zla: neka mu Gospodin uzvrati po njegovim djelima.
15 Njega se i ti čuvaj, jer se uvelike protivio našim riječima.
16 Za moje prve obrane nitko nije stajao uza me, nego su me svi napustili: molim Boga da im se to ne uračuna.
17 Ali Gospodin je stajao uza me i krijepio me; da se po meni potpuno obznani propovijedanje i da čuju svi pogani: i bijah izbavljen iz usta lavljih.
18 I izbavit će me Gospodin od svakog zlog djela i očuvati me za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu neka je slava u vijeke vjekova. Amen.
19 Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom.
20 Erast je ostao u Korintu, a Trofima sam ostavio bolesna u Miletu.
21 Nastoj svakako doći prije zime. Pozdravlja te Eubul, i Pudencije, i Lino, i Klaudija, i sva braća.
22 Gospodin Isus Krist s duhom tvojim. Milost s vama. Amen.


 

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće