Novi zavjet
Vrati na kategoriju Novi zavjet

15 Prva poslanica Timoteju

Prva poslanica Timoteju

1
1 Pavao, apostol Isusa Krista po odredbi Boga, Spasitelja našega, i Gospodina Isusa Krista, nade naše,
2 Timoteju, mom vlastitom sinu u vjeri: Milost, milosrđe i mir od Boga, Oca našega, i Krista Isusa, Gospodina našega.
3 Kao što sam te zamolio kada sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugi nauk
4 i neka ne priklanjaju pozornost bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koje više služe rasprama negoli Božjem izgrađivanju po vjeri.
5 A svrha te zapovijedi je ljubav iz čista srca, i dobre savjesti, i vjere nehinjene,
6 od koje su neki, promašivši, zastranili u praznorječje:
7 htjeli bi biti učiteljima Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.
8 A znamo da je Zakon dobar ako se čovjek njime služi zakonito,
9 svjestan toga da Zakon nije donesen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, za nepobožne i grešnike, za nesvete i svetogrdnike, za ocoubojice i majkoubojice, za koljače ljudi,
10 za bludnike, za one koji se kaljaju s muškarcima, za otmičare ljudi, za lažljivce, za krivokletnike, i ima li još čega što je protivno zdravom nauku;
11 prema slavnome evanđelju blagoslovljenoga Boga, koje mi je povjereno.
12 Zahvaljujem onomu koji me je osposobio, Kristu Isusu, Gospodinu našemu, jer me smatrao vjernim te je postavio u službu mene
13 koji prije bijah hulitelj, i progonitelj, i nasilnik; ali sam zadobio milosrđe, jer sam to činio u neznanju i nevjeri.
14 A milost Gospodina našega izvanredno je obilovala zajedno s vjerom i ljubavlju koja je u Kristu Isusu.
15 Vjerodostojna je ova riječ i vrijedna potpunog prihvaćanja: Krist Isus došao je na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.
16 Ipak sam pomilovan zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost, kao primjer onima koji će ubuduće povjerovati u njega za život vječni.
17 A Kralju vječnome, besmrtnome, nevidljivome, jedinome mudrome Bogu, neka je čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
18 Ovu zapovijed ti predajem, sine Timoteju, u skladu s prijašnjim proroštvima u vezi tebe, da biješ po njima dobar boj
19 držeći vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili te doživjeli brodolom u pogledu vjere.
20 Od njih su Himenej i Aleksandar; koje sam predao Sotoni da se nauče ne huliti.

2
1 Stoga, prije svega, pozivam na to da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja i zahvaljivanje za sve ljude,
2 za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj pobožnosti i čestitosti.
3 Jer to je dobro i ugodno pred našim Spasiteljem, Bogom,
4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.
5 Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus,
6 koji je sebe samoga dao kao otkupninu za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme.
7 Za to sam ja postavljen propovjednikom i apostolom (istinu govorim u Kristu, ne lažem), učiteljem pogana u vjeri i istini.
8 Hoću, stoga, da muškarci mole na svakome mjestu podižući svete ruke, bez srdžbe i dvoumljenja.
9 Jednako tako neka se i žene rese doličnim izgledom, čednošću i razboritošću; ne pletenom kosom, ili zlatom, ili biserjem, ili skupom opravom,
10 nego (kao što dolikuje ženama koje ispovijedaju pobožnost) dobrim djelima.
11 Žena neka u tišini uči sa svom podložnošću.
12 A ženi ne dopuštam poučavati, ni vladati nad muškarcem, nego neka bude tiho.
13 Jer Adam je bio oblikovan prvi, a potom Eva;
14 i nije bio Adam zaveden, nego je žena, zavedena, učinila prekršaj.
15 No ona će se spasiti rađanjem djece, ako ustraju u vjeri i ljubavi i svetosti s razboritošću.

3
1 Vjerodostojna je ova riječ: Želi li tko nadgledništvo, dobar posao želi.
2 Stoga nadglednik treba biti besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razborit, pristojan, gostoljubiv, sposoban poučavati,
3 ne odan vinu, ne nasilan, ne lakom za prljavim dobitkom, nego suzdržljiv, ne svadljiv, ne pohlepan;
4 da svojom kućom dobro upravlja i drži svoju djecu u pokornosti sa svom ozbiljnošću
5 (jer ne zna li tko svojom kućom upravljati, kako će za crkvu Božju brinuti?),
6 ne novoobraćenik, da se ne bi uzoholio i pao u đavlovu osudu.
7 Štoviše, treba imati i lijepo svjedočanstvo od onih vani; da ne bi u sramotu upao i u zamku đavlovu.
8 Poslužitelji isto tako trebaju biti ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku;
9 da drže tajnu vjere u čistoj savjesti.
10 I neka ih se najprije prokuša, a potom neka vrše službu poslužitelja, ako se nađu besprijekorni.
11 Žene njihove isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice, nego trijezne, vjerne u svemu.
12 Poslužitelji neka budu jedne žene muževi i dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
13 Jer oni koji dobro poslužuju, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri koja je u Kristu Isusu.
14 Ovo ti pišem nadajući se uskoro doći k tebi;
15 ali ako se zadržim, da znaš kako se trebaš ponašati u kući Božjoj, koja je crkva Boga živoga, stup i temelj istine.
16 A neosporno je velika tajna pobožnosti: Bog bijaše očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđelâ, propovijedan poganima, vjerovan u svijetu, primljen u slavu.

4
1 Duh izričito govori da će u posljednjim vremenima neki odstupiti od vjere priklanjajući se zavodničkim duhovima i đavolskim naucima,
2 licemjerno lažući ožigosani u vlastitoj savjesti,
3 zabranjujući ženiti se i namećući suzdržavanje od jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i poznaju istinu.
4 Jer svako je Božje stvorenje dobro i ne treba odbaciti ništa ako se uzima sa zahvalnošću,
5 jer se posvećuje Božjom riječju i molitvom.
6 Ako na to podsjećaš braću bit ćeš dobar poslužitelj Isusa Krista, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim si pošao.
7 A svjetovne i bapske priče odbijaj i vježbaj se radije u pobožnosti.
8 Jer tjelesno vježbanje malo koristi, a pobožnost je svemu korisna: ima obećanje života; ovoga sadašnjega i onoga budućega.
9 Vjerodostojna je ta riječ i vrijedna potpunog prihvaćanja.
10 Ta za to se trudimo i podnosimo sramotu; jer se pouzdajemo u Boga živoga, koji je Spasitelj svih ljudi, osobito onih koji vjeruju.
11 To zapovijedaj i naučavaj.
12 Nitko neka ne prezire tvoju mladost, nego budi uzorom vjernicima u riječi, u ponašanju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoći.
13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, opominjanju, nauku.
14 Ne zanemaruj dar što je u tebi, koji ti je bio dan po proroštvu, polaganjem ruku starješinstva.
15 O tome razmišljaj; tome se potpuno predaj da tvoj napredak bude očigledan svima.
16 Pripazi na samoga sebe i na nauk. Ustraj u tome; jer ćeš, čineći to, spasiti i sebe i one koji te slušaju.

5
1 Starca ne karaj, nego ga zaklinji kao oca, mladiće kao braću,
2 starice kao majke, djevojke kao sestre, u svoj čistoći.
3 Poštuj udovice koje su uistinu udovice.
4 Ali ako koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni nauče iskazivati pobožnost u vlastitu domu i uzvraćati roditeljima, jer je to dobro i ugodno pred Bogom.
5 A ona koja je doista udovica, i sama, pouzdaje se u Boga te provodi noć i dan u iskanjima i molitvama;
6 ali ona koja živi u nasladi, živa je već umrla.
7 Zapovijedaj i to da budu besprijekorne.
8 Ali ako tko ne skrbi za svoje, osobito za ukućane, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
9 U popis neka se ne unosi udovica mlađa od šezdeset godina, koja je bila ženom jednoga muža
10 i ima svjedočanstvo o dobrim djelima: ako je djecu odgojila, ako je strancima gostoljublje iskazivala, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je marljivo išla za svakim dobrim djelom.
11 A mlađe udovice odbijaj, jer kada ih obuzme putenost protivna Kristu, hoće se udati;
12 primaju osudu zato što su odbacile svoju prvu vjeru.
13 Uz to se, idući po kućama, nauče biti besposlene; i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći ono što ne bi smjele.
14 Stoga hoću da se mlađe žene udaju, djecu rađaju, vode kućanstvo i ne daju protivniku nikakvu prigodu za predbacivanje;
15 jer su neke već zastranile za Sotonom.
16 Ako ikoji vjernik ili vjernica ima udovice, neka im pomaže i neka se ne opterećuje crkvu, da se može pomoći onima koje su uistinu udovice.
17 Starješine koje dobro upravljaju neka se smatra dostojnima dvostruke časti, osobito one koje se trude u riječi i nauku.
18 Jer Pismo reče: “Volu koji vrši žito, ne zavezuj usta” i: “Vrijedan je radnik plaće svoje.”
19 Protiv starješine tužbu ne primaj, osim pred dva ili tri svjedoka.
20 One koji griješe ukori pred svima da i drugi imaju straha.
21 Zaklinjem te pred Bogom, i Gospodinom Isusom Kristom, i izabranim anđelima, da se toga držiš bez predrasude, ne čineći ništa iz pristranosti.
22 Ruke prebrzo ni na koga ne polaži, niti budi dionikom tuđih grijeha; sebe čistim čuvaj.
23 Ne pij više vodu, nego uzimaj pomalo vina zbog svoga želuca i svojih čestih slabosti.
24 Grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije.
25 Tako su i dobra djela nekih očigledna unaprijed; a ona koja su drukčija, ne mogu se prikriti.

6
1 Koji god su pod jarmom, to jest sluge, svoje gospodare neka smatraju dostojnima svake časti, da se ne bi hulilo Božje ime i njegov nauk.
2 A oni koji imaju gospodare vjernike neka ih ne preziru, zato što su braća, nego neka im još bolje služe, jer su vjerni i ljubljeni ti koji primaju dobročinstvo. To naučavaj i opominji.
3 Ako tko naučava drukčije i ne pristaje uza zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista i nauk koji je u skladu s pobožnošću,
4 uobražen je, ništa ne zna, nego boluje od zapitkivanja i prepiranja, od čega nastaje zavist, svađa, klevete, zla sumnjičenja,
5 rječkanja ljudi iskvarena uma i lišenih istine, koji smatraju da je dobitak pobožnost: takvih se kloni!
6 Ali pobožnost zadovoljna onime što ima velik je dobitak.
7 Jer ništa nismo donijeli na ovaj svijet i, zasigurno, iz njega ništa ni iznijeti ne možemo.
8 Imamo li hranu i odjeću, budimo time zadovoljni.
9 A oni koji se žele bogatiti, upadaju u napast i zamku, i u mnoge nerazumne i štetne požude koje utapaju ljude u propast i uništenje.
10 Jer ljubav prema novcu je korijen svih zala: hlepeći za njime, neki su odlutali od vjere i sami sebe isprobadali mnogim mukama.
11 A ti, čovječe Božji, bježi od toga; i nasljeduj pravednost, pobožnost, vjeru, ljubav, strpljivost, krotkost.
12 Bij dobar boj vjere, dohvati vječni život, u koji si i pozvan i za koji si ispovijedio dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.
13 Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oživljava, i pred Kristom Isusom, koji je pred Poncijem Pilatom posvjedočio dobro svjedočanstvo:
14 Čuvaj ovu zapovijed neokaljano, besprijekorno, sve do dolaska našega Gospodina Isusa Krista,
15 kojega će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodarâ,
16 koji jedini ima besmrtnost i prebiva u čovjeku nepristupačnoj svjetlosti; koga nitko od ljudi nije vidio, niti ga može vidjeti: njemu neka je čast i vlast vječna! Amen.
17 Onima koji su bogati u ovome svijetu zapovijedaj neka ne budu uznositi i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga živoga, koji nam sve bogato daje na uživanje.
18 Neka čine dobro, da budu bogati dobrim djelima; darežljivi neka budu, spremni dijeliti,
19 pohranjujući tako sebi dobar temelj za budućnost, da mogu dohvatiti vječni život.
20 O, Timoteju, čuvaj to što ti je povjereno, kloneći se svjetovnih i ispraznih brbljarija i proturječjâ tobožnje spoznaje,
21 koju su neki ispovijedali i zastranili u pogledu vjere. Milost s tobom! Amen.


Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće